tplogo

Forklift veya transpalet aracılığıyla, paketlenen ürünlerin taşıma ve depolama esnasında yer değiştirilmelerini kolaylaştırmak için oluşturulan sisteme palet denir.

Paletler standart ölçülerde hazırlandığı gibi özel ölçülerle de hazırlanmaktadır.

Fabrikamızda üretilen palet çeşitleri:

Ahşap Palet

Ahşap paletler ahşap koruyucuları ile mantar ilaçlarına karşı temizlenmektedir. Ahşap palet’in yanma olasılığı yüksek olduğundan dolayı, yanıcılığını azaltmak için bazı kimyasallardan geçirilmektedir.

Pyrethrins ve propiconazole gibi çeşitli kimyasalları bulunmaktadır. Ayrıca ithal paletleme de etilen oksit ve metil bromid gibi zehirli tarım ilaçlarından arındırılması üzere dumanla rutin bir dezenfekte işleminden geçmektedir. Kullanım esnasında kimyasaların yayılım özelliği olabileceğinden dolayı bu risk de absorde edilmiş olur. Ahşap Palet’deki tozlar solunma yolu ile kişiye geçebilir. Pestisit ve fungisit gibi kimyasallara maruz kalma sonucu zararlı dış etkenler gösterebileceğinden dolayı ahşap paletlerin farklı kimyasal standartlara uygun olması gerekmektedir.

Özellikle ithalat işlemleri sırasında bir çok ülkede artık rutin bir işlem olarak görülmüş olup, tüm ahşap paletlerin standartlara uygunluğu denetlenmektedir.

Tahta Palet

Tahta paletler diğer palet çeşitlerine göre maliyeti en düşük olan paletlerdir. Kısa süreli kullanımlar için uygundur. İthalat işlemlerinde ise tahta paletler geri iade edilmemek şartı ile anlaşma yapılır. Bu nedenle minimum maliyetlerde ve maliyetine göre de sağlamlık derecesi yüksek olmalıdır. Bu paletler basit kiriş paletleri olarak da isimlendirilir. Metal ve plastik paletler ithalat işlemi sonucunda gönderene iade edilir. Metal ve plastik paletler ahşap paletlere göre daha dayanıklıdır ancak başlangıç maliyetleri de daha yüksektir. Tahta paletlerin inşaat özellikleri kullanım amacına göre farklılık gösterebilir.

Örneğin; büyük bir metal kasa taşımasında daha geniş altı daha destekli bir tahta palet kullanılması gerekirken, bir sanat eseri taşınırken daha ince ancak destekli bir palet kullanılabilir.

Bu paletler depolama, kimyasal özellikleri, ağırlığı, ağaç türü, malzeme sertliği, geri dönüşülebilir özelliği veya fırında geri kurutulmuş olması ve hatta bağlantı elemanlarının türü bakımından FDA tarafından onaylanılır. Bu nedenle dış satışlarda, EURO belgeli tahta paletler kullanılmaktadır.

Çam Palet

Çam, ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir ağaç türüdür.Yaygın kullanılmasının en önemli sebebleri; dayanıklılığı,neme mukavemetli olması ve özelliğini uzun yıllar korumasıdır.

Teknik özellikler ve açıklamalar:
Çam Palet ‘in yaklaşık ağırlığı: 30 – 35kg
Kamyona ortalama yüklenen Palet sayısı :345 – 405 kg
Paletin köşelerinin kırılma açısı 45 derece
Palet’te bulunan damgalar sıcak yakma
Çam Palet’in maksimum taşıma kapasitesi:

Maksimum taşıma ağırlığı Yekün türü
1000 kg. Tekil nominal yük ( tek parça ağırlık )
1500 kg. Yayılı yük ( Düzgün istiflenmiş ufak parçalardan oluşan yük)
2000 kg. Taşıma esnasında yayılı yük
4000 kg. Yatay yayılı yük

Euro Palet

Euro paletlerin çakım işlemi tam otomatik son sistem çakım hatlarında gerçekleştirilmektedir. Euro paletlerde sadece kurutulmuş ahşap kullanılmaktadır.Böylece mantar oluşumu engellenmiş olur. Enine tahtalarda kereste kenarı bulunmaz. Bu taşıma gücünü ve sağlamlığını temin eder. Euro Paletin taban tahtaları pahlanmıştır. Böylece kullanımı daha rahat olur.